Koeveringse molen

 

De herbouw van de Koeveringse molen is een ambitieus initiatief van Stichting Koeveringse molen. De realisatie van dit project vraagt nog een forse financiële inspanning met een huidige begroting van ca. € 740.000,- en met een professionele organisatie, grondverwerving en planologische inpassing. Realisatie van de molen heeft een belangrijke symbolische betekenis voor het gebied Koevering, Vlagheide én voor de gemeente Meierijstad. Meierijstad is de fusiegemeente van Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel en tien andere kernen. Volgens de herbouwplannen wordt de molen op het historische 'driegemeentenpunt' teruggeplaatst. Dit zal in duidelijke fasen geschieden.

 

De percelen voor de Koeveringse molen en het molenterrein zijn al eerder aangekocht door de gemeente en worden momenteel door de stichting gepacht. Met een ambitieus stichtingsbestuur, het Comité van Aanbeveling, het Comité van Advies, sponsors, Vrienden en een aantal externe adviseurs en bedrijven staat er een stevige organisatie achter het businessplan dat in 2015 door Arcadis/KNHM werd opgesteld. De financiering van de uitvoering vraagt nog een forse inspanning. Iedereen is daarom van harte welkom als sponsor, Vriend of vrijwilliger.

 

 

Stichting Koeveringse molen

De stichting is opgericht in september 2009. De voorzitter en secretaris is Jos Wijn (uit Sint-Oedenrode) en de penningmeester is Adrie van Miltenburg (uit Sint-Oedenrode). De communicatie wordt verzorgd door bestuurslid Patrick van der Heijden (uit Schijndel). Overige bestuursleden zijn Toon Bekkers (uit Sint-Oedenrode) en Ruud van de Laar (uit Sint-Oedenrode. Meer informatie over de herbouw kunt u inwinnen bij het secretariaat: Jos Wijn, telefoon: 0413-475639 of via de website: www.koeveringsemolen.nl.

 

Koeveringse molen, hét icoon van Meierijstad!